Exide

Program E+ / Tester kapacity PRO1

Procesorom riadeným testerom kapacity môžete merať - testovať kapacitu batérií. Voliteľná je hladina: prerušovacieho napätia – úroveň kde si želáte zastaviť vybíjanie, vybíjací prúd a čas nabíjania medzi jednotlivými cyklami. Môžete si zvoliť 1-8 testovacích cyklov. Tester meria nabíjané a vybíjané Ah a dobu, ktorá uplynula od začiatku každého cyklu. Výstup testovania cez RS232 rozhranie na PC. Vhodné kombinovať s deslufátorom a nabíjačom Forex 12V 25A.
055/2383534-5, fax 055/2383 536
design © B.Jelenčík     websolution © micarp 2011
EXIDE Slovakia, s.r.o., Jiskrova 4, SK 040 01 Košice, exide@exide.sk