Otázky - Exide

Otázky

 ČASTÉ OTÁZKY NAŠICH KLIENTOV

- Je rozdiel medzi batériami do automobilov s benzínovým a dieselovým motorom ?

Pre dieselové motory sa používajú špeciálne akumulátory s vyšším štartovacím prúdom.
Pri kúpe batérie je to potrebné brať do úvahy.

- Ak auto nie je veľmi staré a akumulátor pracuje bez problémov, je potrebné niečo robiť ?
Predovšetkým vo vlastnom záujme sa postarať o údržbu akumulátora a prdĺžiť tak jeho dobu životnosti na maximum. Jemným brúsnym papierom očistite batériové kontakty a svorky (plusové aj mínusové). Okrem tohto si v najbližšom servisnom stredisku dajte skontrolovať stav nabitia a hladinu elektrolytu (u typov, ktoré to umožňujú). Batériu doplna nabite.

- Čo znamená, že akumulátory sú bezúdržbové?
Väčšina výrobcov označuje svoje akumulátory ako bezúdržbové, v skutočnosti je iba niekoľko firiem vyrábajúcich batérie, ktoré nevyžadujú žiadnu obsluhu. Moderné batérie vyrábané najnovšími technológiami sú väčšinou svetových výrobcov označované ako bezúdržbové vtedy, ak je za prísnych podmienok, pri nabíjaní batérie, stanovených normou STN EN50342-1:2006, úbytok hmotnosti batérie menší než 4g/Ah. Znamená to, že úbytok vody z elektrolytu počas doby životnosti je minimalizovaný, za normálnych prevádzkových podmienok nie je potreba dolievať demineralizovanú vodu do elektrolytu a v prípade, že je batéria počas doby životnosti správne dobíjaná prevádzkou vozidla, nie je potrebné batériu ani servisne nabíjať, či inak s ňou manipulovať. Keďže sa bežné prevádzkové podmienky, za ktorých sú batérie využívané v mnohých prípadoch až príliš líšia od tzv. normálnych, za údržbu batérie sa potom vo všeobecnom význame slova dá považovať akákoľvek činnosť spojená s preverením stavu nabitia, prípadné servisné (sezónne) dobíjanie, resp. iné činnosti, vedúce k zabezpečeniu jej spoľahlivého, dlhodobého fungovania. V takomto prípade už je slovo údržba namieste, ale s povahou a charakteristikami výrobku nemá nič spoločné.

- Aký je význam farieb indikátoru stavu nabitia (magiského oka)?
Zelená: batéria je vporiadku.
Čierna: Vybitá batéria, nabiť.
Biela: Batéria je poškodená, otestovať (zverte odbornému servisu).

- Čo urobiť zo starým akumulátorom ?
Nikdy nevyhadzujte do kontajnera, vždy odovzdajte na príslušnom zbernom mieste!. Keďže batérie obsahujú kyselinu a olovo nemajú iba škodlivý vplyv na životné prostredie, ale je tu aj riziko úrazu. Preto sa pri kúpe nového akumulátora spýtajte aj na možnosť jeho likvidácie. Spoločnosť Exide vám môže zabezpečiť bezplatnú odbornú likvidáciu starého akumulátora tak, aby ste s tým nemali žiadne ďalšie zbytočné starosti.

- Nedávno sa mi vybil akumulátor. K naštartovaniu svojho vozidla som poprosil náhodného vodiča, aby ma roztiahol. Tento mi ponúkol naštartovanie môjho auta prúdom z jeho auta. Na akom princípe to funguje ?
Ak je Váš akumulátor vybitý, môžete na naštartovanie núdzovo použiť prúd z iného auta. Preto je dobré voziť zo sebou špeciálne prepojovacie káble, ktoré sa dajú kúpiť v motoristických obchodoch a na čerpacích staniciach.
Prepojovacie káble pripájajte v nasledujúcom poradí. Ak je "mínus" uzemnený, najprv zakladáme kontakt prepojovacieho kábla na "plus" akumulátora, z ktorého máme odoberať prúd.
Následne druhý kontakt kábla pripojíme na "plus" auta, ktorého motor štartujeme.
"Mínus" akumulátora, z ktorého berieme prúd je uzemnený prepojením so štartovaným autom.
Je potrebné pamätať, aby sa tieto autá nedotýkali po celú dobu operácie.
Motor auta, z ktorého berieme prúd nemusí pracovať počas prepájania káblov. Je potrebné ho mať naštartovaný a držať ho v trochu zvýšených otáčkach v čase "požičiavania" prúdu.
055/2383534-5, fax 055/2383 536
design © B.Jelenčík     websolution © micarp 2011
EXIDE Slovakia, s.r.o., Jiskrova 4, SK 040 01 Košice, exide@exide.sk