Ako dôležitý je dátum výroby batérie?

Pri dnešnej úrovni technológií a materiálov použitých pri výrobe batérií a ich masívnej distribúcie, nie je dátum výroby batérie rozhodujúci údaj pre ich budúcu funkčnosť. Použité technológie a materiály umožňujú dlhodobé skladovanie nových batérií bez rizika poškodenia. S garanciou systému FIFO a kontinuálnej kontroly stavu kľudového napätia batérií s ich prípadným servisným dobitím pred termínom distribúcie, garantuje Exide svojim zákazníkom vždy plnú funkčnosť a prevádzkyschopnosť svojich výrobkov.

Exide odporúča svojim distribútorom dodržiavať rovnako systém FIFO a priebežne kontrolovať stav nabitia batérií tak, aby zákazník dostal vždy 100%-ný tovar s plnou zárukou, podľa platných pravidiel legislatívy.

Pre r. 2020 začal Exide používať u väčšiny svojich automotive výrobkov údaj o mesiaci výroby ako posledné tri znaky výrobného kódu. U niektorých typov a OE produktov môže byť ale štruktúra kódu iná.