Mám auto so štart-stop, čo priebežne kontrolovať?

Áno, kontrola je potrebná aj napriek tomu, že väčšina súčasných batérií na trhu sú tzv. bezúdržbové autobatérie. Pojem bezúdržbovosti sa viaže k nutnosti dolievania vody do elektrolytu, v priebehu životnosti batérie. Toto vyriešili producenti akumulátorov zmenou technológie zliatin, z ktorých sa batérie vyrábajú. To, na čo je dnes nevyhnutné sa zamerať, je stav nabitia autobatérie. Ten je bohužial úmerný rastúcej intezite používania vozidla, najmä na intenzívne a krátke jazdy v meste, alebo jeho blízkom okolí. Aj napriek modernej konštrukcii a zvýšenej odolnosti voči zaťaženiu, sú štart/stop akumulátory vystavené rovnakému riziku predčasného zlyhania ako tie konvenčné, v dôsledku dlhodobého používania v stave nedostatočného nabitia. Dôležité je preto (minimálne pred a po zime) skontrolovať stav ich nabitia a batérie dobiť. U batérií typu štart/stop je to o to dôležitejšie, že plná funkčnosť systému pomáha predsa znižovať spotrebu PHM, tvorbu emisií a pozitívne vplývať na celkovú ekonomiku jazdy vozidla.