Motocyklové batérie od sezóny 2021 - tipy a odporúčania

Od februára 2021 je v platnosti nové Nariadenie EÚ, ktoré má vplyv na predaj suchých, prednabitých batérií s balením elektrolytu pre  spotrebiteľov. Spoločnosť Exide pre najlepšií výkon po dlhom období mimo prevádzku odporúča Exide Li-Ion, Exide GEL alebo Exide AGM Ready

Gennevilliers, Francúzsko - (2. marca 2021) - Spoločnosť Exide Technologies (www.exidegroup.com) vydáva súbor tipov, ktoré majú pomôcť profesionálom a používateľom motoriek pripraviť sa na nadchádzajúcu sezónu 2021. Patria sem tipy, ako sa môžu maloobchodníci pripraviť na nové nariadenie EÚ dotýkajúce sa balení akumulátorovej kyseliny, ako čo najefektívnejšie skladovať batérie a ako by koncoví používatelia mali nabíjať a udržiavať svoje motocyklové batérie pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

Nové nariadenie EÚ o baleniach akumulátorovej kyseliny

1. februára 2021 vstúpilo do platnosti nariadenie EÚ 2019/1148 o predaji a používaní prekurzorov výbušnín. To ovplyvňuje predaj batérií pre motocykle, pretože zakazuje predaj balení s elektrolytom konečným spotrebiteľom. Maloobchodníci už nemôžu predávať konečným používateľom fľaše s elektrolytom, ktoré sú dodávané so suchými, prednabitými batériami. Takáto batéria musí byť pred odovzdaním spotrebiteľovi naplnená elektrolytom.

Predaj batérií iným subjektom, ako sú veľkoobchodníci a dielne, nepodlieha týmto obmedzeniam. Každý hospodársky subjekt však musí tieto obmedzenia oznámiť v mieste predaja, aby sa ubezpečil, že ich pochopí ktokoľvek, komu sa produkt predáva. To je možné dosiahnuť napríklad uvedením oznámenia na dodacích listoch alebo faktúrach a príslušným štítkom a údajmi na obale.

Balenie suchých, prednabitých batérií spoločnosti Exide bolo aktualizované a znie takto: „Toto je suchá batéria dodávaná s fľašami s kyselinou sírovou. Predaj kyseliny koncovým používateľom je zakázaný nariadením EÚ 2019/1148. Suché batérie musia byť pred dodaním koncovým používateľom naplnené kyselinou.“ Správu obsahujú aj všetky príslušné technické listy dotknutých batérií a faktúry.

Ak batéria už obsahuje nápň elektrolytu od výroby, nevzťahujú sa na ňu uvedené obmedzenia Nariadenia EÚ 2019/1148.

Viac informácí, tipov a odporúčaní k motocyklovým batériam najdete v sekcii FAQ - kliknite tu.