4x viac cyklov

4-násobná cyklická životnosť v porovnaní s konvenčnou batériou.

Batéria s predĺženou cyklickou životnosťou až na štvornásobok voči konvenčnej batérii, vďaka progresívnej konštrukcii a použitým materiálom.