Bezpečný štart

Maximálna štartovacia spoľahlivosť, napr. po prenocovaní na palube vozidla.

Technológia batérií kombinujúca zlepšenú štartovaciu spoľahlivosť a prevádzkovú cyklickú výkonnosť pre vozidlá diaľkovej dopravy tovarov a osôb.