Mestské zásobovanie

Technológia zvýšenej cyklickej odolnosti pre vozdilá s prídavným hydralickým a elektrickým zdvíhacím a manipulačným zariadením.

Batéria so zvýšeným cyklickým výkonom vhodná pre vozidlá vybavené prídavnými hydralickými a elektrickými zdvíhacími a manipulačnými zariadeniami, slúžiace na denné zásobovanie a rozvozy tovaru v mestských aglomeráciach.