Mierny náklon

Možnosť inštalácie batérie len vo zvislej polohe.

Bez rizika úniku elektrolytu len pri miernych náklonoch.