Montáž na konci šasi

Technológia umožňujúca montáž batérie na konci šasi, pre vozidlá s AdBlue a SCR katalyzátormi a motormi triedy EURO5/6

Pre nákladné vozidlá s umiestnením batérie v zadnej časti šasi (napr. nákladné vozidlá Euro 5/ Euro 6) sú povinné batérie, ktoré sú robustné a odolné voči vysokým vibráciám, aby sa zabránilo ich poruchám. Odolnosť voči vibráciám sa tiež vyžaduje u vozidiel, ktoré jazdia po zlých cestách alebo v neupravenom teréne.