Nízka tvorba plynov

Batéria s obmedzenou tvorbou plynov počas použitia.

Obmedzená tvorba plynov počas prevádzky, vhodná pre umiestnenie v odvetraných kontajneroch, mimo priestorov posádky.