Nízka údržba

Batéria hybridnej konštrukcie s nízkymi nárokmi na údržbu.

Batéria vyžadujúca občasnú kontrolu hladiny elektrolytu a dolievanie destilovanou vodou.