Regeneratívne brzdenie

Batérie pre pokročilé systémy Štart-Stop, kde sa batéria musí rýchlo dobiť pomocou energie, ktorú poskytuje systém regeneratívneho brzdenia.

Batérie sú vybavené novou technológiou LifeGrid®, ideálnou pre pokročilé systémy Štart-Stop, kde sa batéria musí rýchlo dobiť pomocou energie, ktorú poskytuje systém regeneratívneho brzdenia.