História Exide Technologies

Bohatá história spoločnosti Exide Technologies demonštruje jej pozíciu ako predchodcu industriálneho svetového pokroku. S nevyčíslitelným prínosom k rozvoju technológie, príbeh spoločnosti najviac odráža jej ducha inovácie.

Electric Storage Battery Company

Vývoj toho, čo je dnes Exide Technologies začal so vznikom Electric Storage Battery Company, založenej v r. 1888 W.W. Gibbsom. Ako viceprezident United Gas Improvement Company, filadelfskej spoločnosti verejného plynového osvetlenia, Gibbs rozpoznal, že elektrika má obrovský potenciál ako zdroj svetla a ako taký, predstavoval hrozbu pre plyn. Gibbs založil Electric Storage Battery Company na vytvorenie spoľahlivého mechanizmu pre skladovanie energie, aby tak spoločnosti elektrického osvetlenia mohli poskytovať služby svojim zákazníkom ak to bude potrebné.

Realizácia dobre nabíjatelnej batérie bola prvým nevyhnutným krokom, Gibbs kúpil myšlienky a patenty francúzského investora, Clementa Payena, aby pretransformoval dobré nápady o nabíjateľných batériách (vtedy obecne známe ako "Pickled Amperes") do absolútne spoľahlivých komerčných produktov. S rozvojom nabíjateľných batérií, alebo „chloridových batérií“, Electric Storage Battery Company priniesla novú úroveň do elektrického priemyslu verejného osvetlenia.

"Chloridový akumulátor"

V roku 1890, Electric Storage Battery Company inštalovala prvú praktickú nabíjateľnú batériu v Germantown Electric Lighting Company vo Filadelfii. Batéria poskytovala prúd na osvetlenie, pokým dynamo nabíjalo batériu. Čoskoro potom spoločnosť dostala požiadavku na 13000 článkov pre napájanie šiestich nových električiek pre Lehigh Avenue Railway Company vo Filadelfii. Tieto električky sa stali prvými samohybnými vozidlami, ktoré zmenili nadvládu koní. Počas roku 1890 dopyt po nabíjateľných batériách rástol a nútil Electric Storage Battery Company premiestniť sa do väčších prevádzok.

Možnosti pre nabíjateĺné batérie neustále rástli. Spoločnosť Pullman Company využívala chloridové akumulátory na svietenie v niekoľkých luxusných železničných vozňoch a malé batérie boli predávané pre prevádzku elektrických ventilátorov, šicích strojov a fonografov. V roku 1898, batérie poháňali prvú ponorku amerického námorníctva. Práve pred prelomom storočí, boli batérie Electric Storage Battery Company použité ako zdroj v elektrických lokomotívach, elektrických vozíkoch a vozidlách pre pasažierov, lodiach a telefónnych ústredniach a v prvom automatickom národnom výhybkovom a signalizačnom železničnom systéme.

So začiatkom nového storočia sa prvý krát objavili aj elektrické taxíky vo viacerých veľkých mestách. Stali sa tak populárnymi, že Electric Storage Battery Company vyvinula produkt s väčšou kapacitou a nižšou hmotnosťou, špeciálne pre tzv. "Ply-for-hire" obchod. Táto nová batéria uvedená v roku 1900, bola prvou, ktorá niesla obchodné meno "Exide," skratku pre "Excellent Oxide." Tomu dal základ svetoznámy vynálezca T. A. Edison, jedna z kľúčových postáv v histórii spoločnosti, keď tak pomenoval jednu zo svojich základných substancií nového akumulátora.

Exide v čase mieru a vojny

Viac ako 35 rokov chloridové akumulátory umožňovali elektrickým spoločnostiam verejného osvetlenia a elektrárenským spoločnostiam kontinuálne poskytovať služby, pokým boli vyvinuté a pomaly rozšírené alternátorové prúdové systémy, ktoré slúžia verejnosti dodnes. V roku 1901, prvý úspešný transkontinentálny telefonický a prvý transatlantický "bezdrôtový" telegrafický prenos využíval batérie Exide.

V automobilovom priemysle Exide razil cestu dvom hlavným oblastiam rozvoja, orientovaným do dvoch úplne odlišných využití batérií.

Uvedením elektrického vozu ako súkromného vozidla pre pasažierov, primárne pre mestskú dopravu, boli uvedené batérie vo význame náhrady za silu koní. Druhý smer rozvoja pramenil zo všeobecných zdravotných problémov spôsobovaných v tom čase autami: zlomené ruky motoristov. Ak šofér ručne štartoval svoj motor, naštartovanie ho často prudko švihlo späť a zranilo tak vodičovú ruku. Úsilie eliminovať nebezpečné štartovanie viedlo k vývoju štartovacích batérií. Cadillac z r. 1912 sa stal prvým autom so spaľovacím motorom štartovaným batériou, vyrobenou spoločným vývojom medzi Electric Storage Battery Company a Charlesom F. Ketteringom. Batéria Exide tiež v tomto modeli dodávala energiu pre osvetlenie a zapaľovanie. Funkcie štartovania, osvetlenia a zapaľovania sú pôvodom dnešného odvetvového termínu SLI, zodpovedajúcemu automobilovým batériám. V roku 1913, americké námorníctvo - U.S. Navy začalo experimentovať s využitím Exide batérií na štartovanie motorov hydroplánov a v roku 1915, boli batérie Exide využité spolu s prvými štartérmi inštalovanými v benzínových nákladných vozidlách.

Využitie električiek sa začalo znižovať s vynálezom elektrického štartovania. S rozvojom radikálne odlišných „heavy-duty“ batérií - Exide Ironclad - ako zdroja energie, Exide otvoril úplne novú oblasť. Batérie Exide začali byť využívané pre krátke vzdialenosti, časté tzv. "stop and go" využitie elektrických vozíkov, používaných celým priemyslom. Tieto vozidlá boli predchodcami dnešných dodávkových vozidiel. Exide Ironclad batérie boli tiež využité v elektrických vysokozdvižných vozíkoch a pre operácie ponoriek pod hladinou. Počas mnohých rokov bol Exide jedným z viacerých hlavných vývojárov v oblasti prieskumu, v komunikáciách a vojnovom využití. V roku 1934, bola jediným zdrojom elektrického prúdu hlboko-cyklová batéria Exide, keď veliteľ Byrd založil vojenskú základňu na Antarktíde. Batérie Exide tiež poskytovali energiu pre Piccardov let balónom a v tom istom roku pre dieselové lokomotívy.

Keď Spojené štáty vstúpili do I. svetovej vojny, inžinieri Exidu vyvinuli ľahkú, hermetickú batériu pre prevádzku v tisíckach leteckých rádií. Batérie spoločnosti tiež napájali množstvo rádiostaníc. V roku 1938 Exide nadobudol Grant Storage Battery Company a pohol tak svoju rozvinutú produktovú radu do testerov batérií a nabíjačiek. Exide rovnako prispel k vojnovému úsiliu v II. svetovej vojne, keď inžinieri Exidu vyvinuli batériu poháňajúcu torpédo.

Nové dimenzie, nové produkty

V roku 1954, boli operácie spoločnosti v oblasti olovo-kyselinových batérií rozčlenené do dvoch oddelených divízií – automobilovej a priemyselnej, tak aby spoločnosť adekvátne slúžila týmto rozličným trhom. Exide v roku 1957 uviedol priemysel sucho-nabitých článkov, keď získal spoločnosť Ray-O-Vac Company, vtedy druhého najväčšieho výrobcu suchých článkov batérií v krajine.

V nasledujúci rok Exide otvoril svoje Inžinierske a vývojové centrum v Yardley, PA., ako R&D (výskumno-vývojovú) prevádzku spoločnosti. Exide sa pustil do nadobudnutia Wisconsin Battery Company of Racine. Premenovaná Wisco Company pridala motocyklové a špeciálne batérie do rastúcej produktovej rady Exide. V roku 1969, prvý lunárny pristávací modul NASA využíval záložnú energiu solárnych dobíjateľných batérií Exide. NASA vzala nikel-zinkové Exide batérie na mesiac v každej z vesmírnych misií Appolo. Počas ropnej krízy v sedemdesiatych rokoch, poskytoval Exide batérie pre malé, úsporné vozidlá, ktoré boli v tom čase populárne. Do roku 1987, akvizíciou spoločnosti General Battery Corporation, sa produktová rada Exidu stala natoľko širokou, že jej batérie mohli byť osadené takmer do každého vozidla na cestách v U.S.A.

Moderná inovácia a expanzia

Roky 80-te a 90-te viedli k zvýšeniu rastu a rozvoja Exidu. V roku 1991 počas operácie Púštna búrka, Exide dodával štartovacie a tankové batérie pre armádu Spojených štátov. Exide pokračuje v poskytovaní arzenálu batérií pre armádu dodnes. V r. 1992, Exide opäť raz demonštroval svoju silu inovácie uvedením batérií bez elektrolytu, gélovými námornými batériami, šitými na mieru klimatickým podmienkam a bezúdržbovou technológiou.

V r. 1993, Exide inicioval európsku expanziu rozvojom divízie zahraničných batérií. Vo Veľkej Británii Euro-Exide začal nadobudnutím BIG Batteries a Gemala Ltd. V Španielsku Exide kúpil Tudor a vo Francúzsku CEAC. Do r. 1995 Exide nadobudol globálny dosah a stal sa prvým výrobcom batérií, ktorý uviedol stránky na World Wide Web. Robert A. Lutz, bývalý prezident a podpredseda predstavenstva v Chrysler Corporation, bol ustanovený za predsedu predstavenstva spoločnosti Exide v roku 1998. Lutz zreorganizoval svetovú manažérsku štruktúru do tzv. Global Business Units a predal prevádzky, ktoré nesúviseli s výrobou batérií, aby tak umožnil spoločnosti koncentrovať sa na primárny biznis. V roku 1999 označil Lutz Exide ako high-tech, inovatívnu akumulátorovú spoločnosť uvedením technológie cylindrických článkov - Exide Orbital Technology, najvýznamnejším zlepšením technológie v olovo-kyselinových batériách za 30 rokov. Exide uviedol Orbital-Maxxima batérie do automobilového a na špeciálne trhy námorných štartovacích a hlboko-cyklových batérií. V r. 2000, Exide získal spoločnosť GNB Technologies, globálnu spoločnosť v oblasti priemyselných batérií. Stmelením silných stránok oboch spoločností, Exide dnes riadi podnikanie ako Exide Technologies. GNB, vodca v U.S.A. a v pacifickej oblasti vo výrobe priemyselných a automobilových batérií, dodáva približne 20% priemyselných batérií predaných v Severnej Amerike v oboch, trakčných a staničných aplikáciách. GNB bol tiež vedúcim severoamerickým dodávateľom automobilových batérií pre prvovýrobu a predaj náhradnej spotreby.

Ako Exide Technologies, technológie spoločnosti postupujú z hlbín oceánov do hlbín vesmíru. Batérie Exide by sa mohli nájsť poskytujúc základnú alebo sekundármu energiu pre ponorky, virtuálne v každom mori na svete, pre tanky krajín NATO, pre americú armádu a jej využitie v HMMWV (HUMVEE) vozidle, pre Space Shuttle and pre sily U.S. Marine Corps’ Advanced Amphibious Assault Vehicle (AAAV).

V roku 2001, Exide Technologies oznámil, že jeho pokroková technológia batérií by mala byť X-38, prototype pre núdzový návrat posádky v Crew Return Vehicle z Medzinárodnej vesmírnej stanice. Vozidlo a jeho batérie musia zostať pripravené pre využitie viac ako tri roky a byť schopné evakuovať posádku siedmych členov z vesmírnej stanice za tri minúty.

X-38

GNB Technologies

Ako Exide, GNB má bohatú a plnofarebnú históriu. Traja partneri - Bertram B. Down, Neil R. McLeod a Edgar A. Reed – založili spoločnosť 9. apríla 1906 v St. Paul, Minnesota. Bola známa ako Electric Manufacturing Company.

V jej prvom roku, 23 ročný Lytton J. Shields pracoval pre Electric Manufacturing Company a vybudoval rozsiahlu regionálnu sieť dílerov, cez ktorú predával batérie Exide, jednotku medzi značkami batérií v tom čase. Bol tak úspešný, že sa ho Exide rozhodol ako distribútora obísť a otvoriť svoju vlastnú pobočku v Twin Citites. Nezlomený Shields sa chopil produktovej rady batérií Willard a cez jeho sieť dílerov pevne založil značku na regionálnom princípe. Keď sa Willard tiež rozhodol odstrihnúť medzičlánok, Shields bol opäť donútený zmeniť dodávateľa. Teraz sa rozhodol pre produktovú radu Philco, ale opäť trpel pretože bol veľmi úspešný. V roku 1916, keď mu Philco oznámilo, že plánuje začať predávať produkty priamo, začalo byť Shieldsovi jasné, že ak chce mať budúcnosť v podnikaní s batériami, mal by mať vlastnú výrobu batérií. Shields inicioval aktivity, aby začal odlievať mriežky a vyrábať dosky, výrobný proces, ktorý si výrobcovia žiarlivo strážia. Vďaka predstavivosti Carla Albrechta (ktorý sa neskôr stal hlavným inžinierom), tím zdokonalil umenie odlievania mriežky batérií z roztaveného olova. To im dalo základ pre ich vlastnú spoločnosť nazývanú National Battery Company. Spoločnosť predala jej prvý sklenený kontajner ľahkej farmárskej batérie v r. 1916 a jej prvú štartovaciu batériu v roku 1918 pod značkou National Battery. V r. 1921 si Shields uvedomil, že potrebuje národného obchodného partnera - spoločnosť ktorá by mohla dať jej vlastné meno jeho batérii a mohla ju predávať cez založené, dobre akceptované predajne. Touto obchodnou stratégiou Shields založil marketingový koncept privátneho značkovania. Jeho prvý zákazník bol Montgomery Ward. 8 júla 1930 Shields kúpil Gould Storage Battery Corporation z Depew, N.Y. Touto akvizíciou National Battery Company rozšírila jej produktovú radu z malých, nízko-kapacitných automobilových, farmárskych osvetľovacích a rádio batérií na väčšie priemyselné batérie s vyššou kapacitou.

Gould dodával staničné batérie pre elektrické trolejové dráhy, oceánske parníky, elektrické elevátory a dokonca komunikačný „bezdrôtový“ zázrak. Vo všeobecnosti Gould a National pracovali spoločne, dali dohromady technológie, zdroje a mená, inšpirujúc meno Gould National Battery. V roku 1931, National získala obchodnú značku Champion kúpou Englert Manufacturing v Pittsburghu, PA.

S predajom batérií a stúpajúcim dopytom, Gould-National diverzifikoval nákupom spoločností, ktoré vyrábali súvisiace produkty, aby posilnil svoju pozíciu v automobilovom priemysle. Počas nasledujúcich 20-tich rokov Gould nadobudol viac ako 10 spoločností. V 1976 keď sa Gould spojil s I-T-E Imperial Corporation, bol to ich prvý rok s obratom miliardy dolárov. V 1989, Gould-National Battery začal export batérií Absolyte II do Japonskej telegrafickej a telefonickej spoločnosti (NTT), a stáva sa prvou U.S. alebo európskou spoločnosťou ktorá tak urobila. O rok neskôr spoločnosť otvorila GNB Japan, a v 1994 založila GNB China v Hong Kongu. GNB skórovala víťazným oceneným úspechom v roku 1996, keď inštalovala Battery Energy Storage System (BESS) v ostrovnej spoločnosti Metlakatla na Aljaške, v spojení s General Electric. BESS je inštaláciou olovo-kyselinových batérií, ktoré vyriešili nepravidelný hydroelektrický prúd, ušetrili peniaze za náklady na energiu a udržujú spoločnosť bez nutnosti nebezpečných ciest za palivom z ropy, z pevniny cez drsné more. Za prvé tri roky činnosti BESS ušetril lokálnej energetickej spoločnosti viac ako 1 milión dolárov. GNB Industrial Power dostala prestížnu národnú cenu za ich prácu na projekte BESS. GNB tiež inštalovala BESS v ich Vernonskom recyklačnom závode olovo-kyselinových batérií v Kalifornii, kde slúži ako záložný zdroj energie pre prevádzku podniku počas výpadkov prúdu. Keď vypadne prúd, BESS dodáva elektrinu, takže závod môže byť správne riadene vypnutý, zatiaľ čo jeho zariadenia na kontrolu exhalátov pokračujú v činnosti. Vernonský závod je jediným priemyselným podnikom v krajine, ktorý má takýto systém.

Exide získal GNB v septembri 2000. Akvizícia umožnila Exidu znovu vstúpiť na severoamerický trh priemyselných batérií, rozšírením jeho geografického dosahu a dosiahnutím významných účinností v jeho severoamerickom podnikaní so štartovacími batériami. Dnes je Exide Technologies svetovým lídrom vo výrobe riešení uchovávania elektrickej energie pre dopravu a priemyselné aplikácie s predajom 2.4 miliárd dolárov vo fiškálnom roku 2003. Spoločnosť je silnejšia ako kedykoľvek predtým, s operáciami vo viac ako 89–tich krajinách celého sveta. Exide recykluje viac ako 600 mil. pounds olova ročne a produkuje väčšinu severoamerických batérií z necyklovaného olova a plastu, využijúc svoje olovené hute a plast vyrábajúce podniky. Obnovená orientácia na vedenie a vyzdvihnutie hodnoty integrity spoločnosti, rešpektu, tímovej spolupráce, inovácie, kontinuálneho vzdelávania a hrdosti na výnimočnosť, orientujú Exide Technologies smerom k jasnej a sľubnej budúcnosti ako lídra v riešeniach uchovávania elektrickej energie a inovatívnych technológiách.

V októbri 2020 došlo k úspešnému oddeleniu bývalých operácií spoločnosti Exide Technologies v krajinách EMEA od spoločnosti od Exide Holdings, Inc. v USA a spoločnosť dokončila prevod celého svojho podnikania na skupinu dlhodobých akcionárov v rámci americkej spoločnosti Energy Technologies Holdings LLC. V rámci tejto transakcie získal podnik ďalšie finančné prostriedky v hodnote mnoho miliónov dolárov od nových investorov. Nový Exide so sídlom neďaleko Paríža vo Francúzsku je popredným poskytovateľom pokrokových energetických riešení pre automobilový a priemyselný trh. Viac ako 5 000 zamestnancov spoločnosti v celej Európe, na Strednom východe, v Ázii a Austrálii poskytuje pod niekoľkými známymi značkami produkty a služby najlepšej kvality vo svojej triede na globálnych trhoch. S dvoma zariadeniami na výskum a vývoj a jedenástimi výrobnými závodmi v Európe sa spoločnosť Exide zaviazala k vysoko kvalitnému inžinierstvu, výrobe a recyklácii a pokračuje v inováciách podľa vyvíjajúcich sa potrieb zákazníkov v oblasti skladovania energie.