Viac ako len výrobca. EXIDE recykluje!

Recyklácia EXIDE

Recyklácia je veľkou súčasťou užitočného využitia a zodpovedného nakladania s olovom a výrobkami z neho. Exide Technologies investuje do recyklácie batérií, pretože je to dobré pre podnikanie a vynikajúce pre životné prostredie. Exide Technologies dnes recykluje približne 50 miliónov batérií ročne, čo z neho robí jedného z najväčších svetových hutných spracovateľov olova. Exide je tiež významným recyklátorom plastov, získané plasty z použitých batérií využíva vo výrobe plastových schránok a viek nových batérií. Recyklácia nechráni iba životné prostredie, ale rovnako šetrí energiu a náklady za suroviny.

V procese recyklácie sú opotrebované, resp. zničené batérie, rozbité na časti a olovo, plast a kyselina sú separované. Olovo je tavené, odliate do ingotov a dodané výrobcovi batérií, aby bolo využité na nové akumulátory. Plast je drtený, čistený a dodaný spracovateľovi plastov, kde je tavený a vyrábajú sa z neho nové schránky akumulátorov a ich ostatné plastové časti.

Kyselina sírová môže byť v obmedzenom množstve opätovne využitá, alebo alternatívne neutralizovaná a zneškodnená.

Exide Technologies má celkovo 11 recyklačných prevádzok; šesť v U.S.A., štyri v Európe a jednu na Novom Zélande. Všetky robia z Exidu jednu z mála spoločností v baterkárskom priemysle, so schopnosťou poskytovať tzv. Total Battery Management [TBM] v jej vlastných prevádzkach.

S využitím princípu TBM to nie je pre olovo-kyselinové batérie „cesta do hrobu“, ako je to u iných spotrebiteľských produktov, napr.: počítačov alebo iných, ktoré nie sú recyklované. Namiesto toho, Exide kontinuálne cyklicky využíva olovo a plasty počas doby a po dobe životnosti batérie. Infraštruktúra TBM pozostáva zo závodov na výrobu batérií a recyklačných závodov, kombinovaných sofistikovanou distribučnou sieťou pre nové a opotrebované batérie, čo umožňuje Exidu riadiť životný cyklus jeho produktov pred a po dobe ich životnosti. Žiadne ďalšie odvetvie priemyslu nie je tak zdatné.

TBM produkuje výhody pre zákazníkov, pre Exide a pre životné prostredie. Oslobodzuje to zákazníka od pravidelnej záťaže s nakladaním s olovom a uisťuje ho o neustálej dodávke batérií vyrobených z materiálov vynikajúcej kvality. Umožňuje to Exide Technologies lepšie riadiť jej základne prostriedky pre rastúcu produktivitu a oblasť výroby. Konečne, udržuje recyklované materiály vo výrobnom toku mimo hromadenia na skládkach. Všetky tieto výhody pomáhajú Exidu priamo ho prepojiť na jeho misiu byť rešpektovaným svetovým lídrom v riešeniach uchovávania elektrickej energie a inovatívnych technológiách.

Chcete vedieť kde môžete bezpečne odovzdať opotrebovaný olovokyselinový akumulátor a byť si istý, že bude recyklovaný?

Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach.
Pre zoznam partnerov kliknite tu.
Informácie o recyklácii batérií a životnom prostredí v Európe sú dostupné cez EUROBAT, asociáciu reprezentujúcu európskych producentov batérií.