Bezúdržbová batéria

Bezúdržbová batéria, bez nutnosti kontrolovať a dopĺňať hladinu elektrolytu.

Bezúdržbová batéria v praxi znamená, že v priebehu životnosti a počas štandardného využívania nie je potrebné kontrolovať a dopĺňať hladinu elektrolytu destilovanou vodou.