Kompaktný rozmer

Menšie rozmery batérie voči konvenčným a konkurenčným produktom.

Menšie rozmery batérie voči konvenčným a konkurenčným produktom.